Объявление о Конкурсе (от 26.09.2023)

img
Объявление о Конкурсе (от 26.09.2023)
7 мая 2020, 12:14

Объявления

о Конкурсе по отбору субъектов аудиторской деятельности, могут быть назначены для оказания услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности

ООО "ВКХП №2"

 

Общество с ограниченной ответственностью "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2" объявляет конкурс по отбору субъектов аудиторской деятельности, которые могут быть назначены для оказания услуг по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности.

1.

Відомості про Замовника:

1.1.

Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2»

1.2.

Скорочене найменування:

ТОВ «ВКХП №2»

1.3.

код ЄДРПОУ:

34325039

1.4.

Місцезнаходження:

Україна, 23240, Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вулиця Гагаріна, 6-Б

1.5.

Контакти Замовника:

+380432581744

1.6.

Контактна особа:

Головний бухгалтер Ващук Валентина Сергіївна

1.7.

Основні види діяльності:

Виробництво продуктів борошномельно - круп'яної промисловості

1.8.

Дані щодо діяльності та фінансового стану:

Розміщені у загальному доступі на веб-сайті Товариства: https://vinnytskyi-mlynar.com.ua

2.

Інформація про послугу:

2.1.

Вид послуги:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ВКХП № 2»

2.2.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

Здійснення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності Товариства

за 2019 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та висловлення аудитором незалежної думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2019 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

2.3.

Місце надання послуги:

Україна, 23240, Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вулиця Гагаріна, 6-Б

2.4.

Строки надання послуги:

Дата початку надання послуг: з моменту набрання чинності Договору про надання аудиторських послуг.

Дата закінчення надання послуг: не пізніше 12.06.2020 р.

3.

Проведення конкурсу:

3.1.

Дата початку проведення конкурсу:

07.05.2020 р.

3.2.

Кінцевий строк подання документів:

до 16:15 год. 08.05.2020 р.

3.3.

Розгляд та оцінювання наданих пропозицій:

до 15.05.2020 р. включно

3.4.

Спосіб та строк повідомлення про результати конкурсу:

Повідомлення про результати конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Замовника – протягом 5-ти робочих днів з моменту прийняття рішення учасниками Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

 

Тендерна документація на проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності замовника

 

 

           Затверджено:

 

          Ревізійною комісією

          Товариства з обмеженою відповідальністю     

          «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2»

          уповноваженим органом, на який покладено

          функції аудиторського комітету

 

Рішення одноособового учасника б/н від 29.04.2020р.

на підставі Протоколу б/н  від 05.05.2020 р.

 

 

 

 

Тендерна документація

на проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю

«Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2»

 

 

 

 

 

смт Десна

 2020 рік

 

1

Відомості про Замовника:

1.1.

Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2»

1.2.

Скорочене найменування:

ТОВ «ВКХП № 2»

1.3.

код ЄДРПОУ:

34325039      

1.4.

Місцезнаходження:

Україна, 23240, Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вулиця Гагаріна, 6-Б

1.5.

Контакти Замовника:

+380432581744

1.6.

Контактна особа:

Головний бухгалтер Ващук Валентина Сергіївна

1.7.

Основні види діяльності:

 Виробництво  продуктів  борошномельно - круп'яної промисловості

1.8.

Дані щодо діяльності та фінансового стану:

Розміщені у загальному доступі на веб-сайті Товариства

https://vinnytskyi-mlynar.com.ua

2.

Інформація про послугу:

2.1.

Вид послуги:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ВКХП №2»

2.2.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

Здійснення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та висловлення аудитором незалежної думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2019 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до  Міжнародних стандартів фінансової звітності

2.3.

Місце надання послуги:

Україна, 23240, Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вулиця Гагаріна, 6-Б

2.4.

Строки надання послуги:

Дата початку надання послуг: з моменту набрання чинності Договору про надання аудиторських послуг.

Дата закінчення надання послуг: не пізніше 12.06.2020 р.

 3.

Проведення конкурсу:

3.1.

Дата початку проведення конкурсу:

07.05.2020 р.

3.2.

Кінцевий строк подання документів:

до  16:15 год. 08.05.2020 р.

3.3.

Розгляд та оцінювання наданих пропозицій:

до 15.05.2020 р. включно

3.4.

Спосіб та строк повідомлення про результати конкурсу:

Повідомлення про результати конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Замовника – протягом 5-ти робочих днів з моменту прийняття рішення учасниками Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

4.

Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у конкурсі на рівних умовах.

5.

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну конкурсної пропозиції

Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

6.

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено конкурсні пропозиції

Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції повинні бути складені українською мовою. Документи, видані учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), можуть бути складені іншою мовою, при цьому конкурсна пропозиція обов’язково повинна містити переклад зазначених документів українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та підписом уповноваженої особи учасника і печаткою (у разі використання) учасника торгів.

7.

Вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності:

7.1.

Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

У Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності», зокрема:

 • суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності  «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству;
 • суб’єкти аудиторської діяльності можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів.
 • суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг;
 • у суб’єктів аудиторської діяльності наявний чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • суб’єкти аудиторської діяльності, їх власники (засновники, учасники), посадові особи та працівники незалежні від Замовника, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень такої юридичної особи (вимога щодо забезпечення незалежності поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності);
 • та іншим вимогам, передбаченим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII.

7.2.

До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258- VIII;
 • подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • подали для участі у конкурсі документи не у повному обсязі;
 • подали для участі у конкурсі документи з порушенням встановленого строку.

8.

Перелік та спосіб надання документів, які надаються для участі у конкурсі:

8.1.

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності надають такі документи (відомості):

 • загальні відомості про суб’єкт (найменування, код ЄДРПОУ, види діяльності, місцезнаходження, відомості про керівника, контактна особа, адреса електронної пошти, тощо);
 • копія Виписки з ЄДР або Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, чинного на день подання документів;
 • Копія Статуту, чинного на дату надання, або, у разі відмови від подання повного тексту Статуту – Витяг із Статуту, що містить загальну інформацію, а також відомості щодо органів управління та їх повноважень або, у разі якщо державна реєстрація або остання зміна установчих/реєстраційних документів відбулась після 01.01.2016р. – копію Опису документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» з кодом доступу для перегляду установчих та реєстраційних документів в Єдиному державному реєстрі;
 • документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника суб’єкта аудиторської діяльності щодо підпису документів, які подаються для участі у конкурсі (копії документів про призначення/обрання керівника (протокол/рішення відповідного органу суб’єкта аудиторської діяльності,  наказ про призначення, копія довіреності, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (у разі якщо документи підписує уповноважена особа);
 • копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів з зазначенням строку їх дії;
 • копія витягу з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • копії витягів з публічних реєстрів аудиторів інших країн (за наявності);
 • копія рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;
 • цінова пропозиція із зазначенням розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • проект договору про надання аудиторських послуг;
 • довідка про підтвердження, що сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • лист-запевнення про відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що становить суспільний інтерес, підписаний керівником суб’єкта аудиторської діяльності;
 • довідка про підтвердження відповідності вимогам до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;
 • інша інформація та документи, що підтверджують відповідність критеріям конкурсного відбору, зазначеним у п.7.1 цієї тендерної документації.

8.2.

Порядок подання документів:

Документи для участі у конкурсі подаються особисто або  надсилаються за адресою:

Україна, 23240, Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вулиця Гагаріна, 6-Б

Або надсилаються електронною поштою:

melnyk@vkhp2.com.ua

Копії документів, що подаються у складі документів для участі у конкурсі, повинні бути належним чином засвідчені.

9.

Результати конкурсу:

 

9.1.

Оцінювання конкурсних пропозицій

Ревізійна комісія, на яку покладено функції аудиторського комітету, оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає в довільній формі звіт про висновки процедури відбору, який затверджується рішенням Ревізійної комісії. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у Конкурсі (строк розгляду та оцінювання зазначено у п.3 цієї тендерної документації).

Критерієм оцінки конкурсних пропозицій є ціна, досвід, репутація.

Ціна конкурсної пропозиції повинна бути визначена учасником з урахуванням всіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет послуг, які пропонується надавати за договором, та інших документів, пов’язаних із поданням конкурсної пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються.

9.2.

Повідомлення про результати конкурсу

Результати Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності (щонайменше двох), які подаються на розгляд органів Товариства, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту його фінансової звітності, оприлюднюються на власному веб-сайті Товариства.

 

 

Голова 

Ревізійної комісії  Товариства                                                              В.М. Гордилюк

 

 

 

 Затверджено:

 

 Ревізійною комісією
 Товариства з обмеженою відповідальністю
 «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2»
 уповноваженим органом, на який покладено
 функції аудиторського комітету

 

Рішення одноособового учасника б/н від 29.04.2020р.
на підставі Протоколу б/н від 05.05.2020 р.

 

                                                          

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть

бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2»

 

 

 

 

смт Десна - 2020

 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ВКХП №2» (далі по тексту – Порядок) розроблений на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі по тексту – Закон) з метою проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ВКХП №2» (далі по тексту – Конкурс).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в наступному значенні:

Замовник (Товариство) - ТОВ «ВКХП №2»;

Аудиторський комітет - підрозділ Замовника або орган, на який покладено функції Аудиторського комітету, що є відповідальним за проведення конкурсу;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо строку виконання та вартості послуг;

тендерна документація - документація щодо умов проведення конкурсу, що розробляється та затверджується Замовником і оприлюднюється для вільного доступу на веб-сайті Замовника;

учасник конкурсу – суб’єкт аудиторської діяльності (САД), який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, та якого допущено до участі в конкурсі.

1.3. Інші терміни, наведені в цьому Порядку, зокрема, «аудитор», «суб’єкт аудиторської діяльності», «аудиторська діяльність», «аудит фінансової звітності», «підприємства, що становлять суспільний інтерес» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини, що виникають при провадженні аудиторської діяльності.

1.4. Інформація про Замовника:

Повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», ідентифікаційний код 34325039 (далі по тексту – Товариство).

За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

1.5. Основним завданням з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є перевірка суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності Товариства, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня відповідного року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначені дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий опис суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

Тендерна документація може містити додаткові завдання, які повинен виконати суб’єкт аудиторської діяльності при проведенні аудиту.

1.6. Відбір суб'єктів аудиторської діяльності здійснюється за такими принципами:

- відкритість та прозорість конкурсу;

- максимальна економія та ефективність;

- добросовісна конкуренція серед учасників;

- недискримінація учасників;

- об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;

- запобігання корупційним діям і зловживанням.

1.7. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до участі у конкурсі відповідно до цього Порядку. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників конкурсу.

1.8. Відповідальним за проведення Конкурсу є Аудиторський комітет або орган, на який покладено функції Аудиторського комітету, що є відповідальним за проведення конкурсу. Аудиторський комітет здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Аудиторський комітет Товариства.

 

Розділ 2. Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності до участі в конкурсі

2.1. Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом, та які:

- відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

- за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

- не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Замовнику;

- можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

- за основним місцем роботи має працювати не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

- пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;

- мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

2.2. Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності та вимоги до них конкретизуються в тендерній документації.

 

Розділ 3. Підготовка до проведення конкурсу

3.1. Аудиторський комітет розробляє та затверджує тендерну документацію для проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

3.2. Після затвердження тендерної документації Аудиторський комітет розробляє та затверджує інформаційне оголошення про проведення конкурсу

3.3. Інформаційне оголошення про проведення конкурсу має містити:

 • реквізити Замовника (найменування, почтова адреса, телефон, адреса електронної пошти);
 • кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами;
 • дату, час і місце розкриття конкурсних пропозицій;
 • відомості про предмет та об’єм перевірки;
 • строк надання послуг у календарних днях (у разі потреби);
 • посилання на вебсайт Замовника, на якому розміщено тендерну документацію;
 • порядок подання конкурсних пропозицій претендентами;
 • відомості про місцезнаходження Аудиторського комітету, контактні телефони.

 

Розділ 4. Порядок подання конкурсних пропозицій

4.1. Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів» або надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту Замовника.

4.2. У конверті (або електронному листі) мають міститися конкурсна пропозиція та підтвердні документи з їх описом.

4.3. Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності, прошиті та пронумеровані. Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірили копію, її особистого підпису, засвідченої печаткою (за наявності).

4.4. Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений в інформаційному повідомленні.

4.5. Загальні вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів:

  • розкриття інформації щодо досвіду надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
  • наведення детального розрахунку вартості і графіку надання аудиторських послуг.
 1.  

4.6. Вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів встановлюються у тендерній документації.

4.7. Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання не розглядаються.

4.8. Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Аудиторським Комітетом до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

4.9. Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 

 Розділ 5. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій

5.1. Конкурс проводиться у три етапи.

5.2. На першому етапі Аудиторський комітет протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання конкурсних пропозицій розглядає та перевіряє на відповідність вимогам визначених у Законі та тендерній документації пропозиції претендентів, які виявили бажання прийняти участь у Конкурсі.

5.3. Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій претендентів здійснюється на засіданні Аудиторського комітету розкриття конвертів, наданих претендентами, або шляхом роздрукування наданих документів з електронної пошти Замовника. Аудиторський комітет має право запросити на дане засідання претендентів, що подали заяви на участь у Конкурсі.

5.4. За результатами розгляду та перевірки пропозицій претендентів Аудиторський комітет приймає рішення про допуск претендентів, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі. У разі виявлення невідповідності конкурсних пропозицій вимогам зазначених у Законі та тендерній документації Аудиторський комітет приймає рішення про відхилення таких пропозицій. Повідомлення про відмову в участі у Конкурсі та відхилення пропозиції надсилається претенденту протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення Аудиторським комітетом.

5.5. На другому етапі Аудиторський Комітет оцінює та аналізує конкурсні пропозиції, надані учасниками, за встановленими критеріями відбору. Комітет має право запросити на дане засідання учасників Конкурсу.

5.6. При розгляді конкурсних пропозицій Комітетом до уваги беруться:

 • результати контролю якості послуг, що надаються суб'єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у Конкурсі;
 • досвід надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес;
 • професійна репутація суб'єктами аудиторської діяльності;
 • достатній рівень забезпеченості працівниками для виконання завдань з обов’язкового аудиту;
 • та інші критерії відбору відповідно до чинного законодавства.

5.7. Визначення учасників, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, здійснюється Аудиторським комітетом з урахуванням цінових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені Замовником у тендерній документації.

5.8. За результатом розгляду та оцінки конкурсних пропозицій Аудиторським Комітетом складається звіт про висновки процедури відбору та надає свої рекомендації. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій, та складання звіту не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5.9. Аудиторський комітет надає учасникам Товариства звіт про висновки процедури відбору учасників, які брали участь у Конкурсі для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, та свої рекомендації щодо обрання суб’єкта аудиторської діяльності.

5.10. Відповідний звіт має включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

5.11. На третьому етапі Конкурсу учасники Товариства розглядають рекомендації Аудиторського Комітету з призначень аудиторів та приймають відповідне рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

5.12. Аудиторський комітет Товариства формує пропозиції для учасників про призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації Аудиторського комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності або групи суб'єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно.

5.13. Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.14. Про прийняте рішення учасниками Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, Аудиторський комітет інформує учасників конкурсу, яких було рекомендовано до призначення, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття цього рішення шляхом відправки простого поштового повідомлення або повідомляє іншим засобом.

5.15. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Замовника в мережі Інтернет.

5.16. Аудиторський комітет інформує про прийняте рішення Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку перед підписанням договору з обраним суб’єктом аудиторської діяльності.

5.17. Замовник може відмінити конкурс на будь-якому етапі у разі, або визнати його таким, що не відбувся, з підстав, зазначених у тендерній документації. Зокрема, такими підставами можуть бути:

 • відсутності подальшої потреби у проведенні Конкурсу;
 • виявлення факту змови учасників;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій;
 • подання для участі у Конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.

 

Розділ 6. Припинення співпраці

 6.1. Суб’єкт аудиторської діяльності може бути відсторонений від виконання завдання з

обов’язкового аудиту фінансової звітності до завершення строку, визначеного договором з Товариством.

 6.2.Відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від виконання завдання з обов’язкового аудиту може бути здійснено учасниками Товариства на підставі достатніх обґрунтованих доказів порушення суб’єктом аудиторської діяльності вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

 6.3.Товариство та суб’єкт аудиторської діяльності, який виконував завдання з

обов’язкового аудиту, інформують Інспекцію із забезпечення якості про відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності до завершення строку виконання завдання, визначеного договором, і зазначають причини та необхідні пояснення.

 

 

Голова

Ревізійної комісії ТОВ «ВКХП №2»                                              В.М. Гордилюк